Finansiering

Att studera och idrotta på college i USA kostar en del pengar. Dessa kostnader kan till viss del täckas upp av stipendium. Du kan få såväl ett akademiskt stipendium som ett idrottsligt. Stipendium gör att den verkliga kostnaden för dig som idrottsstudent blir lägre och mer hanterbar.

Det finns också möjlighet, att från CSN (Centrala studiestödsnämnden), få hjälp ekonomiskt när du studerar och idrottar i USA. Här går det att läsa mer om CSN och studier i USA.

Skicka intresseanmälan

Starten på en fantastisk resa!

Vilken sport är du intresserad av att utföra under din tid i USA?

Berätta mer om dig själv

Är det något annat du vill tillägga?